Behandeling

Waarom naar de mondhygiënist?
U heeft zelf besloten een afspraak te maken of u bent door uw tandarts verwezen voor een intakeconsult bij Mondhygiënisten Oostplein. U vraagt zich misschien af: “Waarom moet ik naar de mondhygiënist”?
Een bezoek aan de mondhygiënist is net zo belangrijk als de half jaarlijkse controle bij uw tandarts. Een gezond gebit bestaat uit meer dan gezonde tanden zonder cariës (tandbederf). Een gezond gebit staat in een gezond “fundament”. Dit is het kaakbot en tandvlees, oftewel het parodontium, waar de tanden en kiezen stevig in vastzitten. Ontsteking van het parodontium kan leiden tot onherstelbare schade aan uw gebit, met als gevolg het losstaan en/ of verlies van uw tanden en kiezen.

Het is verstandig om naar een mondhygiënist te gaan wanneer:
– uw tandvlees rood en gezwollen is
– u last heeft van bloedend tandvlees
– uw tandvlees gevoelig en/ of pijnlijk is
– u regelmatig een vieze smaak en/ of slechte adem heeft
– u last heeft van gevoelige tanden bij warm/ koud
– u terugtrekkend tandvlees heeft
– u regelmatig nieuwe cariës (tandbederf) krijgt
– u tandsteen en/ of aanslag heeft
– u losstaande tanden of kiezen heeft

De eerste afspraak
Tijdens de eerste afspraak vindt er een intake plaats. De intake bestaat uit:
– het afnemen van de medische anamnese
– het mondonderzoek
– het maken van een mondstatus (pocket-/ parodontiumstatus)
– beoordelen van eventuele röntgenfoto’s
– bespreken behandelplan
– instructie mondhygiëne
– controle mondhygiëne

Naar aanleiding van het mondonderzoek worden de resultaten, uw wensen, het behandelplan en de daarbij horende kosten met u besproken.
Eventuele vervolgbehandelingen zijn afhankelijk van de gezondheid van uw tandvlees, hoeveelheid tandsteen, plak en aanslag. Voor de kosten hiervan wordt een begroting opgesteld en aan u meegegeven. Indien nodig krijgt u aanvullend voorlichtingsmateriaal mee naar huis.

Rapportage aan de tandarts
Uw tandarts wordt gedurende uw behandeling schriftelijk door ons op de hoogte gehouden door middel van een rapportage. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dan wordt u verzocht dit tijdens uw eerste bezoek aan de mondhygiënist door te geven.