www.mondhygienisten.nl
(Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten)

www.nvvp.nl
(Nederlandse vereniging voor parontologie)

www.ivorenkruis.nl
(Voor een gezonde mond)

www.tandartsplein.nl
(Zo fris kan het zijn!)

www.kwaliteitsregisterparamedici.nl
(Kwaliteitsregister Paramedici)